Nynäs historia från medeltid till framtid
- en sammanfattning

Välj vad du vill fördjupa dig i:

Medeltiden

Nynäs gård i Bälinge socken, Södermanland, finns tidigast omnämnd i ett pergamentsbrev daterat 1328

Läs mer >>

1700-talet

David Henrik Hildebrand, en av de rikaste privatpersonerna i 1700-talets Sverige, inleder ett mycket omfattande moderniserings- och renoveringsarbete

Läs mer >>

1900-talet

Under det tidiga 1900-talet uppfördes en ny loge och ladugård för att kunna tillgodose utrymmes- och utfodringskraven för gårdens omkring 110 kor och kvigor

Läs mer >>

Stormaktstiden

Huvudbyggnaden, börjar byggas kring mitten av 1600-talet på initiativ av Riksrådet Erik Karlsson Gyllenstierna

Läs mer >>


1800-talet

Under detta sekel präglas godsurvecklingen av Excellensen Carl-Göran Bonde och senare Statsrådet J. A. Gripenstedt

Läs mer >>

Nynäs idag och i framtiden

Från att tidigare framförallt ha intriktat sig på att bevara en unik natur- och kulturmiljö är Nynäs idag också en viktig resurs i Landstingets folkhälso- och miljöarbete.

Läs mer >>