• nynas slott vinter
  • nynas_2
  • nynas_3
  • malning
  • top_bryggan
  • top_dov
  • top_kron
  • slottet ext framifran
  • top_gisesjön
  • top_langmaren1

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 26 jan, 2021

Information om skogsåtgärder vid Litselby och Lötstugan

Information angående avverkning av granbarkborreangripen skog

Skogliga åtgärder är planerade i det rödmarkerade området på kartan. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 4 och beräknas vara klart under februari.

Det är avverkningsmaskiner och virkestransporter som kommer köra på väg/grusväg eller i skogsområde inom rödmarkerat område.

lotstugan

Tack för visad hänsyn!


Vid frågor kontakta Stephan Gäfvert,
Naturreservatsförvaltare

 

Mail: stephan.gafvert@oknaskolan.se

Tel: 0155-26 48 00

Mobil: 0725-10 22 50