• nynas slott vinter
  • nynas_2
  • nynas_3
  • malning
  • top_bryggan
  • top_dov
  • top_kron
  • slottet ext framifran
  • top_gisesjön
  • top_langmaren1

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 29 jun, 2020

Kanotled avstängd Forssjö- Åkforsåns utlopp

Del av kanotled avstängd

 

Mellan Forssjö och till Åkforsåns utlopp i Yngaren är det ej farbart. Detta på grund av lågt vattenstånd då dammluckorna vid Ericsbergs slott genomgår en renovering.

 

 

 

Tillsynsman                                                                                               Nynäs slott

Sörmlands Naturbruk                                                                             2020-06-25