• top_nynashostkok
  • top_kossor
  • friherrinnan
  • top_applen
  • top_nynasgardhost
  • top_hostkokstradgard
  • top_bryggan
  • top_dov
  • top_hallbarthemma
  • top_kron

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 05 maj, 2017

Naturvårdsbränning i Nynäsreservatet 2018

Som en del av skötseln av Nynäs naturreservat genomför Länsstyrelsen i samarbete med Landstinget naturvårdsbränningar i området. Syftet med bränningarna är att gynna växter och djur som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information att läsa.