• nynas slott vinter
  • nynas_2
  • nynas_3
  • malning
  • top_bryggan
  • top_dov
  • top_kron
  • slottet ext framifran
  • top_gisesjön
  • top_langmaren1

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 10 okt, 2020

Nytt beslut och ny skötselplan gällande Nynäs naturreservat

Innan det nya beslut och skötselplanen vunnit laga kraft gäller originalbeslutet, som finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att de nya C-föreskrifterna i skötselplanen gäller även om beslutet inte vunnit laga kraft än.

Här kan du ta del av beslut och skötselplan senast uppdaterad 2020-10-05

Beslut för Nynäs naturreservat (pdf)

Skötselplan för Nynäs naturreservat (pdf)