• top_hostkokstradgard
 • top_nynashostkok
 • nynas_2
 • nynas_3
 • top_applen
 • malning
 • top_kossor
 • top_bryggan
 • top_dov
 • top_kron
 • slottet ext framifran
 • top_gisesjön
 • top_langmaren1

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 12 nov, 2019

Skogsåtgärder inom Nynäs naturreservat

Skogsåtgärder inom Nynäs naturreservat

Från och med v 46 och framåt.

 

Angreppen av granbarkborre har drabbat stora delar av södra Sverige. Götaland och norra delar av Svealand är särskilt drabbade. Inom Nynäs reservat har angreppen av granbarkborren slagit mycket hårt mot våra granskogar. I de skyddade skogarna vidtas inte åtgärder. I de oskyddade skogarna som lyder under skogsvårdslagen kommer vi att bekämpa granbarkborren genom avverkning.

 

Det är stora arealer som är påverkade och det är många områden som ligger vägnära. Dessa skogsområden kommer se annorlunda ut i framtiden då det plockas ut många granar. Det är i stort bara granar som kommer avverkas. Granar som angreps under 2019 och har tappat barken kommer stå kvar då de fyller en annan mycket viktig naturvårdande funktion. En del av dessa döda granar kan komma avverkas utifrån ett säkerhetsperspektiv då de står vägnära eller i närheten av några av våra flera mil långa ledsystem.

 

Ju fler granar som angripits under 2019 vi kan få ut ur skogen med kvarsittande bark desto bättre blir bekämpningseffekten.

 

Under hösten, från och med slutet av v 46, kommer det finnas skogsmaskiner i reservatet som arbetar med att avverka angripna granar och köra fram dem till väg.

 

 

Har du frågor eller funderingar kontaktar du naturreservatsförvaltare Stephan Gäfvert

 

 

Stephan Gäfvert

Naturreservatsförvaltare Nynäs
Sörmlands Naturbruk
Direkt: 0725-10 22 50