• top_hostkokstradgard
 • top_nynashostkok
 • nynas_2
 • nynas_3
 • top_applen
 • malning
 • top_kossor
 • top_bryggan
 • top_dov
 • top_kron
 • slottet ext framifran
 • top_gisesjön
 • top_langmaren1

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 06 sep, 2019

Uppdaterad eldstatus för iordningsställda grillplatser

Eldningsförbudet på iordningsställda grillplatser inom reservatet hävs 2019-09-06.
På annan plats inom Nynäs naturreservat är det alltid eldningsförbud.