• malning
  • nynas_2
  • nynas_3
  • top_kossor
  • top_hostkokstradgard
  • top_bryggan
  • top_dov
  • top_kron
  • slottet ext framifran
  • top_gisesjön
  • top_langmaren1

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 06 sep, 2019

Uppdaterad eldstatus för iordningsställda grillplatser

Eldningsförbudet på iordningsställda grillplatser inom reservatet hävs 2019-09-06.
På annan plats inom Nynäs naturreservat är det alltid eldningsförbud.