Två rosa vallmoblommor med humlor i mitten.

Den lummiga parken och den stora köksträdgården skänker ro och inspiration. En fröjd för alla sinnen.

Nynäs park & trädgård
- för generationers nytta och lust

Parken och trädgårdarna vid Nynäs är alltid öppna för dig som besökare.

Sedan 2010 finns här åter en stor köksträdgård, efter att ha varit borta i drygt femtio år. Den nya trädgården ligger på samma plats där den funnits åtminstone sedan 1600-talet. I slutet av 1950-talet lade man ner den tidigare köksträdgården för att i stället använda marken som beteshage åt gårdens kor. Här odlar vi nu som förr olika slags grönsaker och rotfrukter, kryddväxter, frukt och bär. Odlingen är helt ekologisk.

Resten av parken kring Nynäs slott började anläggas i början av 1800-talet men genomgick ganska stora förändringar kring sekelskiftet 1900. Sin speciella karaktär får den framförallt av områdets olika nivåskillnader, där terrasser och stenmurar bildar olika "rum". Här finns också tre fontäner från 1800-talet som alla återställts i fungerande skick. I söder bildar orangeriet från 1907 en praktfull fond.