Två röda huslängor med rött staket med blommande lin i förgrunden.

3 juli
kl 11-15

Långmarendagen

Fikaförsäljning, visningar av gården och musikunderhållning. I samarbete med Tystberga-, Sättersta- och 
Västerljungs hembygdsförening

10, 17, 24, 31 juli. 7, 14 augusti kl 11-15.