För våra hyresgäster

Info för hyresgäster på Nynäs

Hantering av avfall och återvinning på Nynäs

För oss inom Sörmlands Naturbruk är det viktigt att vi sparar på naturens resurser. Det gör vi genom att återvinna och ta hand om vårt avfall. Sorteringsmöjligheter för förpackningar, matavfall och restavfall finns här på Nynäs vid miljöstationen. Vid Litselby i naturreservatet finns sorteringskärl för matavfall och restavfall. Avfallsanläggningen på Björshult som drivs av Nyköping och Oxelösunds kommuner tar emot farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall.

Matavfall
Matrester, skal, kaffesump, kött etc läggs i bruna påsar eller
majspåsar och sorteras i de bruna kärlen vid Nynäs och Litselby.
Observera att snus eller tobak inte räknas som matavfall.
Påsar för matavfall finns vid Nynäs miljöstation eller på Coop
i Tystberga.

Restavfall
Det som blir kvar efter sortering av matavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar, glas, plats och farligt avfall är restavfall och läggs i de gröna kärlen.

 

Information om sortering och hantering av avfall finns på
Nyköpings kommuns hemsida - www.nykoping.se - eller kontakta
Kommunservice Tekniska divisionen, vxl, 0155 - 24 88 00.

 

 

 

Naturvårdsbränning

Information om den pågående naturvårdsbränningen

Läs mer >>

Life Coast Benefit

Läs mer om det pågående projektet Life Coast Benefit

Läs mer >>