Nynäs gula slottsbyggnad.

Tillgänglighet

Vårt besöksområde

Allmän info

Parkering för funktionsnedsatta är möjlig vid fähusets södra sida vid slottsparkens mur (Parkeringarna är försedda med skyltar, se karta nedan).

Slottet är ej tillgänglighetsanpassat. Visning av slottets kök är ett alternativ för de som har svårt att röra sig i huvudbyggnadens trappor även entrédörrarna kan upplevas som svåra att öppna. Ledsagare och personliga assistenter har alltid fri entré. Eventuell ledarhund får vistas i lokalerna.

Handritad karta över slottsområdet.

Klicka dig vidare i listan för bilder och utförligare beskrivning:

1. Norra parkeringen, toaletter
2. Utställningen älskas... ätas
3. Infocentret, visningsbiljetter och annan info
4. Fähuset, utställning- och konferenslokal
5. Fyrkantens toalett
6. Oxstallet, utställningslokal
7. Rehabträdgårdens entré
8. Parkering för funktionsnedsatta
9. Trädgårdsbutik
10. Restaurang Nynäs
11. Smedjan är stängd p.g.a. reparationer
12. Friherrinnan, utställningslokal
13. Slottet
14. Bränneriet, vandrarhem