Tillgänglighet

Tillgänglighet Älskas ÄtasUtställningen älskas ätas har 3 ingångar, en på baksidan av byggnaden med 3 cm tröskel och god bredd. En huvudingång (120 cm bred) med 2 ramper och en lite längre bort på vänster sida om huvudingången även den med god bredd. Gårdsplanen hyser en blandning av grus, gräs och packad lera. Utställningen i sig har partier med både smala och bredare passager 90 - 150 cm.