Tillgänglighet

BrännerietHuvudentrén på bottenvåningen mäter 160 cm på bredden och är en dubbeldörr, tröskeln är ca 6 cm hög och utformad snett. Gången utanför är av medelstort grus. Toaletter och duschar finns på bottenvåningen.

 

En toalett finns på andra våningen. Dit kommer man antingen via en trappa som har 15 - 20 cm höga steg eller via den södra sidoentrén.  

 

Man kommer även åt andra våningen via sidoentrén på husets södra fasad. Entrén där är 102 cm bred och av typen dubbeldörr. Denna är försedd med ramp på ut- och insida. Tredje våningen nås via trappor, dessa mellan 15-18 cm höga.

 

Bykstugans entré är 180 cm på bredden och av typen dubbeldörr, tröskeln mäter 15 cm ute och 2 cm inomhus.