Tillgänglighet

Fähuset
Fähuset har 4 entréer, 3 på husets östra fasad varav de två nordligaste har 145 cm breda dubbeldörrar som leder direkt in i den stora utställnings- och konferensutrymmet. Innanför dessa finns också ett ca 10 cm högt trappsteg. 

Den sydligaste av de 3 är 150 cm bred och hyser liksom de andra ett 10 cm trappsteg innanför dörren, tröskeln utanför är ca 3 cm hög. Marken utanför består av gräsblandat grus. Innanför den sydligare av de 3 dörrarna finns en ramp som leder in till den stora utställnings- och konferenslokalen. 

Den sydliga porten är en ca 250 cm bred dubbeldörr med ramp innanför som eller direkt in i den lilla utställningslokalen. En mindre grusramp leder upp mot dörren.