Tillgänglighet

InfocentretVårt infocenter har en dubbeldörr som är 120 cm på varje sida med en 2 cm tröskel. Utanför pryds marken av kullersten. Inne i infocentret råder god svängradie.