Tillgänglighet

OxstalletUtställningslokalen i Oxstallet har två ingångar dessa är båda försedda med ramper och har dubbeldörrar som är 160 cm breda. Lokalen är luftig och hyser mycket utrymme.