Nynäs gula slottsbyggnad.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för Nynäs slott och Naturreservats webbplats.

Sörmlands Naturbruk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Nynäs slotts webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.nynasslott.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till kansli@oknaskolan.se
ring 0155-264800

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 på följande delar av webbplatsen:

Brister i tillgängligheten

Problem vid att hantera med enbart tangentbordet
Sidans huvudspråk finns ej i koden.
Möjlighet att hoppa förbi upprepat innehåll saknas.

Uppladdade pdfer är ej tillgänglighetsanpassade.

På vår webb har vi reservatskartan publicerad i form av PDF. Den har en viktig funktion för besökare i reservatet och vi har valt att dessa ska finnas kvar tills vi har en lösning på hur dessa ska digitaliseras och tillgängliggöras för alla. Det pågår ett arbete med att ta fram förslag på en bättre lösning. När vi har planen kommer vi skriva här när arbetet beräknas vara färdigt.

 

Bristande rubriksättning
Vi ser att vi kan förbättra innehållet på våra sidor med rubriksättning och punktlistor och har påbörjat ett arbete där vi går igenom vår webbplats.

Navigering
Vår meny är en så kallad ”drop down-meny”, något och kan upplevas som ett problem.

 

Bildspel
Bildspel på startsidan går i dagsläget inte att pausa.

 

System
Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.

Sidan för bokning av vandrarhemmet Bränneriet. Funktionen sköts i ett externt system som vi inte själva kan anpassa.

 

Bildmaterial
Kontraster i bilder är viktigt, vi är medvetna om att några av de bilder vi använder på vissa sidor inte håller de kontraster som behövs.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsbrister i och med att den nya webben lanseras under våren 2022”.

Oskäligt betungande anpassning

Sörmlands Naturbruk åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Ett omfattande byte till en fullständigt tillgänglig webbplats och omskrivning av material.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokument på webbplatsen uppladdade innan september 2018.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 26-11-2020 och är godkänd av Region Sörmland.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 18-02-21.