langmaren_lin

Välkommen att besöka Långmaren utomhus!

Museigården Långmaren

Ungefär en halvmil från Nynäs mot Vagnhärad ligger Långmaren, en museigård med ovanligt välbevarad allmogehistoria.

Gården brukades fram till 1967 då Landstinget ( numer Region Sörmland)  övertog Nynäs marker. Idag är såväl byggnaderna som gårdens närmaste omgivning skyddade som byggnadsminne och ingår i Nynäs naturreservat. Under sommarsöndagarna hålls det "öppet hus" på gården med enklare kaffeservering och guidade rundvandringar. Olika evenemang med anknytning till platsens historia anordnas under sommaren. Sörmlandsleden passerar igenom Långmaren och man kan när som helst besöka gården.
Boningshusets interiör är återställd till det skick den hade under 1940-talet med hjälp av Ivar Karlsson, gårdens sista arrendator.

 

Aktiviteter vid och runt Långmaren


Floravandring på egen hand

Här finns en ovanligt rik flora tack vare att markerna runt Långmaren inte har konstgödslats och skötts på ett varsamt sätt. Här finner man exempel på många växter som förr var karakteristiska för jordbrukslandskapen men som blivit alltmer ovanliga. Här kan man till exempel finna den sällsynta fältgentianian (Gentianella campestris), backnejlika (Dianthus deltoides) och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata).

Den stora artrikedomen av örter och olika gräs gör också Långmaren till en attraktiv plats för fjärilar och andra insekter.

 Två röda huslängor med rött staket med blommande lin i förgrunden. Långmaren