Slottets utsida.

Slottet, parken och omgivningarna vittnar om tider då godset fungerade som ett eget miniatyrsamhälle.

Nynäs - en lång historia!

Fynd och gravar från brons- och järnåldern vittnar om att området kring Nynäs har varit befolkat sedan mycket långt tillbaka i tiden. Det var framförallt tillgången på vattendrag, fisk, bytesdjur och odlingsbara marker som förde människan hit. Rundbosjön var en vik av Östersjön och man slog sig ner längs stränderna.

Under medeltiden lade adelsmännen sina styrande händer över området. Själva godset Nynäs finns tidigast omnämnt i ett brev från 1328. Sedan dess har Nynäs tillhört flera av de mest inflytelserika adelsfamiljerna i landet som exempelvis Grip, Gyllenstierna, Hildebrand och Bondeätten.    

Den sista privatfamilj som ägde Nynäs var Gripenstedt. 1969 såldes merparten av egendomen till Södermanlands läns landsting (idag Region Sörmland) och slutligen 1984 sålde man även huvudbyggnaden, "slottet", med omgivande park och orangeri till Landstinget och Nationalmuseum.

Idag förvaltas Nynäs av Sörmlands Naturbruk, som är en verksamhet inom Region Sörmlands kultur- och utbildningsförvaltning. Fortfarande är Nynäs ett i högsta grad levande gods. Naturbruksgymnasiet Öknaskolan sköter lantbruket med såväl djurhållning och spannmålsodling på Nynäs marker. Närmast slottet finns en stor köksträdgård och i markerna bedrivs jakt och skogsbruk. Huvudbyggnaden fungerar som ett museum och parken är centrum för en livaktig kulturverksamhet.

Det historiska arvet med gångna generationers kunskap och erfarenhet bevarad i markerna, byggnaderna, föremålen och dokumenten är en omistlig resurs för ett gods som blickar framåt.

Godsets historia

Sommaren 2009 tog Sörmlands museum fram en serie skyltar om Godsets historia vilka nu finns uppsatta på flera ställen i slottets närmaste omgivning.  Dessa skyltar, med röd stolpe och vimpel, är en del i det större skyltningsprojektet Historien i Sörmland, med historisk information i text och bild kring olika teman på en rad olika platser och orter runt om i länet. Nynäs har fått representera den i Sörmländsk historia så betydelsefulla och inflytelserika storgodskulturen. Informationen på skyltarna utgår ifrån människor och företeelser som har förekommit, levt och verkat vid Nynäs, men är också representativ för många andra sörmländska gods och herrgårdar.

Nynäs ägarelängd

Där inget annat har angivits har godset gått i arv från föräldrar till barn

1328    Birgitta Jonsdotter (av Aspenäsätten)    
1346    Kristina Pedersdotter   
år ?      N.N Gustafsdotter (Sparre af Vik)
1383    Finvid Finvidson d.y (Frössviksätten)
1384    Bo Jonsson Grip, förvärvat genom byte
1386    Knut Bosson Grip, men åren 1386 - 1411 förpantat till Algot Magnusson Sture
1411    Ermegard Bülow, änka efter Knut Bosson Grip
1442    Katarina Knutsdotter Grip
1445    Bo Nilsson Grip
1464    Nils Bosson Grip
1522    Marina Nilsdotter Grip
1552    Nils Gyllenstierna, son till Marina Nilsdotter Grip
1564    Erik Gyllenstierna, broder till Nils
1586    Carl Gyllenstierna
1621    Erik Gyllenstierna
1657    Conrad Gyllenstierna
1684    Eva Lewenhaupt, änka efter Conrad i andra giftet
1729    Beata Gyllenstierna
1745    Claes Gustaf Rålamb, fick Nynäs genom testamente av Beata Gyllenstierna
1769    David Henrik Hildebrand, köpte Nynäs
1791    Agneta Schönström, änka efter Hildebrand
1796    David Gotthard Hildebrand, testamenterade Nynäs till...
1808    Carl Carlsson Bonde, systerson till David Gotthard.
1812    Carl Göran Bonde, bytte till sig Nynäs från sin son Carl Carlsson
1840    Sophia Ulrika Bonde, dotter till Carl Göran, gift Anckarswärd
1856    Johan August Gripenstedt, svärson till Sophia Ulrika Bonde, köper Nynäs
1874    Eva Anckarswärd, änka efter J. A. Gripenstedt
1887    Carl Gustaf Gripenstedt, son till Eva och Johan August
1910    Johan Theodor Gripenstedt, köpte Nynäs av sin bror Carl Gustaf
1918    Ebba Anckarcrona, änka efter Johan Theodor Gripenstedt, testamenterade Nynäs till
1927    Alfred Gripenstedt, brorson till Johan Theodor Gripenstedt
1967    Södermanlands Läns Landsting köpte större delen av markegendomen
1969    Johan Gripenstedt, brorson till Alfred ärver huvudbyggnaden och parken
1984    Södermanlands Läns Landsting (idag Landstinget Sörmland) köper slott och park