Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 07 nov, 2022

Bråfallsvägen tillfälligt avstängd under korta perioder v 45

Vägarbetesunderhåll Bråfallsvägen vid infart från väg 219.

Bråfallsvägen tillfälligt avstängd under korta perioder under v 45 på grund av reparation.

Det är från den norra infarten från väg 219 som det kommer stängas av tillfälligt.

Boende behöver ta den södra utfarten under tiden vägarbetet pågår.

Boende längs med Bråfallsvägen ombeds att ringa Stephan Gäfvert kring eventuella frågor gällande status på arbetet.