Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 30 jun, 2020

Fiske i Nynäs naturreservat

Det behövs inget fiskekort för att få fiska inom de tillåtna sjöområden som ligger inom reservatet. Det är endast tillåtet att fiska med handredskap från land och inte från egen medhavd båt, Kanadensare eller annan flytande farkost. Med  undantag Rundbosjön där båt kan hyras för fiske.

Rundbosjön: Här får du fiska från land och från de roddbåtar som går att hyra vid Vandrarhemmet, Bränneriet.

Trobbofjärden: Här får du fiska från land inom den del av Trobbofjärden som ligger inom reservatet.

Tvären/havet: Här gäller fritt handredskapsfiske.

Stäksö fördämning:
Här är det fiskeförbud enligt vattendom och reservatets regler. Förbudet gäller från dämmet och 100 m uppströms in i Trobbofjärden och nerströms ca 200 m. till kanalens mynning.

Gisesjön, Björken, Stora Frillingen och Lilla Frillingen: I alla dessa sjöar är det fiskeförbud inom den del av sjöarna som ligger inom reservatet. Utanför reservatets gräns är det annan markägare och deras regler som gäller.