Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 13 mar, 2023

Foggning vid Nynäs slott

På Nynäs kommer en så kallad ”foggning”  att ske vid två tillfällen. Det innebär att man röker ut svampsporer och annat skadligt i en lokal eller en byggnad. Detta gör att det blir en stor rökutveckling som lätt kan förväxlas med brandrök.

Vill förvarna om detta så att brandkåren inte blir larmad i onödan.

Första tillfället är 15/3 och i utställningslokalen i den gamla ladugården (g:a Älskas/Ätas)
Andra tillfället är 20/3 i Stora Storängsstugan som ligger vid v 219 strax intill infarten till Nynäs slott.