Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 11 feb, 2022

Håll extra uppsikt över hunden 1 mars- 20 augusti

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

I Nynäs naturreservat har vi väldigt mycket vilda djur och känslig natur. Dessutom betar vi våra naturbetesmarker med betesdjur i våra hagar varför vi vill att du håller din hund och katt kopplad i hela reservatet under denna tid.

Tillsammans är vi rädda om våra djur och natur.

Tack för hjälpen!

 

Här kan du läsa vidare om hundar i naturen:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/tid-pa-aret/hundar-i-naturen