Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 15 jan, 2021

Information om skogsåtgärder vid Gisesjön och Månbacken

 

Information angående avverkning av granbarkborreangripen skog nära rastplats, väg och vandringsled inom rödmarkerat område.

Avverkningsarbetets syfte är att på grund av säkerhetsskäl avverka döda granar och granbarkborreangripna granar som står nära rastplatser, vägar, vandringsleder eller kraftledning inom rödmarkerat område på kartan.

Det är avverkningsmaskiner och virkestransporter som kommer köra på grusvägarna eller i närheten av väg inom rödmarkerat område.

Efterarbetet beräknas pågå fram till och med mars 2021

Tack för visad hänsyn!

karta

Vid frågor kontakta Stephan Gäfvert,
Naturreservatsförvaltare

 

Mail: stephan.gafvert@oknaskolan.se

Tel: 0155-26 48 00

Mobil: 0725-10 22 50