Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 11 nov, 2020

Information angående avverkning nära väg och vandringsled.

Avverkningsarbetets syfte är att på grund av säkerhetsskäl avverka döda granar som står nära väg, kraftledning eller vandringsled inom rödmarkerat område på kartan.

Det är avverkningsmaskiner och transporter som kommer vara i närheten av väg och ibland på väg genom markerat område.

Arbetet pågår med start vecka 47 fram till vecka 48.

 

Tack för visad hänsyn!

 

Vid frågor kontakta Stephan Gäfvert,
Naturreservatsförvaltare

Avverkningsinformation till allmänheten, 2020-11-11