Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 18 okt, 2021

Information om skogsåtgärder mellan Skälsnäs och Nynäs Brygga

Information angående avverkning av granbarkborreangripen skog nära rastplats, väg, vandringsled samt i rena skogsbestånd av granplantage som är mycket angripna av granbarkborre. Åtgärder kommer ske inom rödmarkerat område

Avverkningsarbetets syfte är att på grund av säkerhetsskäl avverka döda granar och granbarkborreangripna granar som står nära bebyggelse, P-plats, vägar, rastplatser, vandringsleder eller intill kraftledning inom rödmarkerat område på kartan.

Det är avverkningsmaskiner och virkestransporter som kommer köra i skog på grusvägarna eller i närheten av väg inom rödmarkerat område.

Arbetet beräknas pågå fram till och med januari 2022

Tack för visad hänsyn!

Naturreservatsförvaltare Stephan Gäfvert

Karta med markeringar där skogsåtgärder kommer att utföras