Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 11 aug, 2022

Information om skyddsjakt efter vildsvin

Skyddsjakt efter vildsvin kommer att ske under hösten från och med den 4 augusti, främst på kvällarna och nattetid.

Det sker i första hand på spannmålsfält men även på vallar och annan öppen betes- och odlingsmark.

Vid frågor, kontakta reservatsförvaltare Stephan Gäfvert.