Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 11 feb, 2022

Information till allmänheten angående risker med fallande träd i reservatet

Granbarkborre i Nynäs naturreservat

Sedan varma sommaren 2018 har det dött ofantliga mängder av granar på grund av granbarkborreangrepp. De döda träden kommer så småningom att falla omkull. Skogliga åtgärder vid och intill leder, stigar och parkeringar har pågått sedan 2018 och arbetet kommer fortsätta. Det är omöjligt att se till alla platser varför allmänheten måste vara uppmärksam på riskområden där det fortfarande står döda träd kvar.

Vid hårda vindar och nederbörd bör man vara extra försiktig och helst inte röra sig i områden med död stående skog. Var uppmärksam på områden med döda träd när du är ute och vandrar och gör en bedömning av situationen innan du ger dig ut.

Stephan Gäfvert

Naturreservatsförvaltare Nynäs