Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 29 jun, 2020

Kanotled avstängd Forssjö- Åkforsåns utlopp

Del av kanotled avstängd

 

Mellan Forssjö och till Åkforsåns utlopp i Yngaren är det ej farbart. Detta på grund av lågt vattenstånd då dammluckorna vid Ericsbergs slott genomgår en renovering.

 

 

 

Tillsynsman                                                                                               Nynäs slott

Sörmlands Naturbruk                                                                             2020-06-25