Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 08 mar, 2023

Skogliga åtgärder på grund av granbarkborredödade granar vid del av Etapp 52

Skogliga åtgärder på grund av granbarkborredödade granar vid del av Etapp 52 söder om Nynäs slott. 

Vi kommer påbörja skogligt arbete med att plocka bort granbarkborredödade granar och friska granar som finns i området söder om Slottet (se karta) för att trädsäkra del av etapp 52 på Sörmlandsleden från fallande döda granar där det är möjligt. Viktigt att veta att det kommer finnas granar kvar som vi inte kommer åt.

Arbetet kommer påbörjas under slutet av denna veckan ( v 10).  Arbetet med att plocka ut granstockar kommer påbörjas om ca 3 veckor och pågå tills det är färdigt.

Sörmlandsleden  kommer tillfälligt och på grund av säkerhetsskäl,  dra om leden enligt karta tills arbetet är slutfört.

Karta över tillfällig ledanvisning