Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 17 okt, 2022

Skogsåtgärder inom Nynäs skogar under vecka 42- vecka 50

Skogsåtgärder inom Nynäs skogar

Skogliga åtgärder av granbarkborreangripen gran kommer att ske vid området kring Karlfors kvarn, Gisesjön, Månbacken och Bygd.

Trädsäkring intill Sörmlandsleden, egen blå led, vid parkeringsplats, friluftsanläggning samt längs med grusvägar.

Arbetet planeras pågå från och med vecka 42 till och med vecka 50.
Med eventuell fortsättning under januari.

Vid frågor, kontakta reservaltsförvaltare Stephan Gäfwert