Hav med vass och parasoll i förgrunden.

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 13 jan, 2022

Skogsåtgärder vid Nynäs brygga

Kommande vecka kommer en skotare för att köra bort virke och ris och vägen från Sandviksbadet till Breviks parkering kommer då  att vara avstängd under en kortare period.

Maskiner kommer uppehålla sig i området Brevikshalvön för att plocka bort granbarkborreangripen skog. Detta arbete kommer pågå några veckor och virke kommer läggas vid Breviks parkering.

Under kommande veckor ska vägen ner mot Evedal trädsäkras och granbarkborredödade granar som står farligt till plockas bort. Evedalsvägen kommer att vara avstängd under den tid då arbetet pågår.

 

Vid frågor kontakta reservatsförvaltaren