TOP_GISE
Info om projekt "En allemansrätt för alla"

Projekt i Nynäsreservatet ska öka tillgänglighet och naturintresse

I mitten på mars 2018 startade det praktiska arbetet med en utsiktsplats och tillgänglighetsanpassad väg samt parkering vid Gisesjön i Nynäs naturreservat. Den tillgänglighetsanpassade utsiktsplatsen och vägen som nu börjar byggas är länets dopgåva till Hertig Alexander. Platsen kommer att invigas 23 augusti 2018, då allmänheten är välkommen att delta. 
 
Projektet har fått namnet ”En allemansrätt för alla”. Syftet är att skapa en ökad tillgänglighet och ett ökat intresse för den sörmländska naturen samt ge fler möjlighet till rekreation och fina naturupplevelser, oavsett bakgrund och förmåga. Vid platsen kommer det också att finnas information på flera språk om naturen i området. 
 
Detta stämmer väl överens med syftet och målsättningen för Nynäs naturreservat: ” att åt allmänheten säkerställa ett sammanhängande område för bad och friluftsliv vid kusten samt att bevara ett sörmländskt kulturlandskap av kusttyp med specifikt växt – och djurliv.”
 
Projektet leds av Länsstyrelsen och Landstinget Sörmland samt stödjs av Regionförbundet Sörmland och åtta sörmländska företag. Kostnaden beräknas till närmare 900 000 kr och finansieras av Länsstyrelsen, Regionförbundet Sörmland samt åtta sörmländska företag. 
Landstinget Sörmland kommer att stå för löpande förvaltning och tillsyn. 
 

För vidare information besök Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se
Projektbeskrivning kan laddas ner och läsas här. 

Kontaktperson Lotta Lindberg-Thompson Sörmlands Naturbruk
lotta.lindberg-thompson@oknaskolan.se