Sörmlands Naturbruk är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004 sedan 2007

Miljöcertifiering

Öknaskolan har sedan 2002, och Sörmlands Naturbruk med Nynäs har sedan 2007 haft ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. När nu Landstinget Sörmland är certifierade enligt samma system, har beslut tagits att övergå till detta.

Sedan många år har Sörmlands Naturbruk arbetat systematiskt och proaktivt med miljöfrågan och har sedan tio år varit certifierade i enlighet med ISO 14001 genom avtal med Det Norske Veritas som utfört externa revisioner. Ett gediget miljöarbete har skett inom de områden där påverkan har kunnat ske bäst; miljömedvetenhet, biologisk mångfald, energi, transporter, kemiska produkter och återvinning. Arbetet enligt miljöledningssystem syftar till ordning och reda samt att verksamheten följer åtaganden och beslut som tas inom ramen för miljöpolicyn, mål och aktiviteter, rutiner, ansvarsfördelning och utbildning.

Landstinget Sörmland har som koncern haft en liknande process sedan 2010, och har sedan oktober 2012 infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 hos BMG Trada. Därför går Sörmlands Naturbruk nu av naturliga skäl över till det Landstingsövergripande systemet från och med den 15 mars 2013 och det egna certifikatet hos Det Norske Veritas upphör därmed att gälla.

- Vi tackar för samarbetet med Det Norske Veritas som har gett oss ett mycket gott underlag för fortsatt förbättringsarbete, säger miljösamordnare Nicola Björk.

Sörmlands Naturbruk har som fortsatt mål att vara en ledande enhet i att inte bara utveckla miljöarbetet inom koncernen utan även andra kvalitetsområden såsom arbetsmiljö.

- Vi har förmånen att redan arbeta systematiskt med exempelvis arbetsmiljöfrågan inom organisationen, samt att vi även är certifierade gentemot både KRAV och FSC, säger Nicola Björk.

Sörmlands Naturbruk ser fram emot ett intressant och gott samarbete med miljöenheten inom Landstinget Sörmland och välkomnar BMG Trada som stöd för det framtida miljöarbetet.

För mer information om miljö och arbetsmiljö inom Sörmlands Naturbruk kontakta Nicola Björk 0155-26 48 44, nicola.bjork@oknaskolan.se.