Miljöpris till Öknaskolan!

Miljöpris till Öknaskolan!

Mervi Junger är förutom Öknaskolans bibliotekarie även områdesansvarig i miljöfrågor för skolans slott och bibliotek. Då skolan är ISO-miljöcertifierad så genomförs en miljörevision varje år.

 "Jag har i många år haft en vision om att göra något extra miljöinspirerat i mitt skolbibliotek", säger Mervi. "För att göra biblioteket till en miljövänlig zon lade jag fram 28 punkter på hur detta kunde genomföras. Konceptet blev ett mätbart miljömål för 2010".

Några av Mervis punkter är; miljöhörna i litterära rummet med böcker, film mm som visar miljöarbete, info om Öknaskolans miljöarbete, lågenergilampor, handdukar i ekologisk bomull, miljövänligt kopieringspapper och källsortering i anslutning till biblioteket.  För detta tilldelas nu Mervi det årliga stipendiet av Sörmlands Landsting. Ytterligare en person och en förvaltning har fått priset.

"Jag har också lagt fram en tanke om att mina idéer ska spridas som ringar på vattnet på hela skolan på alla mindre avgränsade avdelningar. Jag har en vision om att man så småningom kan gör en Miljöstig - en vandring mellan samtliga våra miljözooner på skolan. Ett sätt att visa eleverna att detta med miljö hänger ihop och sätta det i ett för dem tydligt sammanhang".

Grattis Mervi önskar vi alla!