Sörmlands Naturbruk

Nynäs Slott & Naturreservat och Öknaskolan

Sörmlands Naturbruk

Nynäs slott och naturreservat förvaltas sedan årsskiftet 2005/2006 av Öknaskolan och sorterar under Landstinget Sörmlands nämnd för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Ökna och Nynäs bildar tillsammans organisationen Sörmlands Naturbruk.

Slottets museala samlingar ägs av Nationalmuseum och ansvaret för inventariernas tillsyn, vård och bevarande åligger avdelningen för slottssamlingarna. Utställningar med föremål ur Nynäs samlingar produceras i samråd mellan landstinget och Nationalmuseum.

Visningar, servering och övrig publikriktad verksamhet sköts av personal anställd av Öknaskolan, vilket också gäller lantbruksdriften vid Nynäs.

Glashyttan och Trädgårdsbutiken drivs på entreprenad av privatpersoner.