nynas_reservat

Naturen - en plats för oss alla

Nynäs Naturreservat

- över 3000 hektar att upptäcka!

Naturreservatet kring Nynäs slott bildades 1971 och är ett av Sörmlands största.
Till ytan täcker det sammanlagt 3266 hektar, varav 2650 hektar är land och resten sjöar och kustvatten.


Idag förvaltas och sköts reservatet av Sörmlands Naturbruk, en del av Landstinget Sörmlands kultur & utbildningsförvaltning.

Mängder av strövstigar underlättar upptäcktsfärden i skog och mark.
Under senare år har vi inlett ett fortlöpande arbete med att ytterligare förbättra tillgängligheten och servicen för naturreservatets besökare. Samtidigt förbättrar vi skyltningen för olika sevärdheter i området. Vi hälsar dig välkommen hit året runt och önskar dig många härliga stunder i naturen!

Gäst i naturen!

Som gäster i naturen är det viktigt att vi alla tar ansvar och visar hänsyn när vi vistas i den. Därför är det extra viktigt att tänka på att;

Var varsam med mark, växter och djur.

Den som rider eller cyklar bör följa anvisade leder eller vägar för att undvika skadegörelse på känslig mark. Motorfordon i terrängen är otillåtet.

Gå runt tomtmark och planteringar och var noga med att stänga grindar efter dig när du passerar genom betesmark.

Hundar måste vara kopplade i Nynäsreservatet. Under tiden 1 mars till 20 augusti bör du visa extra hänsyn mot skogens djur, det är då de föder upp sina ungar.

Tälta, ställa upp husvagn eller husbil, förtöja båt och tända lägereld är endast tillåtet på hänvisade platser i reservatet. Vid Sandviks Camping och tältplatsen vid Brevik finns möjlighet till övernattning. Se under fliken "Mat & Boende"/Logi. Undvik att elda om det är fara för brand.

Plocka gärna blommor, bär och svampar, tänk på att vissa arter är fridlysta. Att gräva upp växter eller plocka för försäljning är inte tillåtet.

Släng ditt skräp i de kärl som finns i reservatet eller ta med dig det hem.Naturen städar inte sig själv.

Inom Nynäs naturreservat är allt fiske från stranden med handredskap fritt, med undantag av sjön Björken.