Trädtoppar med hav och kobbar i bakgrunden.

Naturvårdsprojekt inom Nynäs naturreservat

 

Life Coast Benefit 2015-2020

EU-projekt som pågått på Nynäs mellan 2015 – 2020. Länsstyrelsen har i samverkan med oss vid Sörmlands Naturbruk genomfört naturvårdsåtgärder där syftet har varit att återskapa ett öppnare landskap där bete av strandängar och skogsbete förstärkts. Projektet är nu avslutat och har varit mycket framgångsrikt.

 

Mer information om projektet och karta över de områden som omfattas hittar du på www.lifecoastbenefit.se.

 

Verksamhetschef Sörmlands Naturbruk

Lotta Lindberg-Thompson, 0155-26 48 01, lotta.lindberg-thompson@oknaskolan.se

 

Reservatsförvaltare

Stephan Gäfvert, 0725-10 22 50, stephan.gafvert@oknaskolan.se