naturvard

Naturvårdsåtgärder i reservatet

Naturvård

 

​Sedan 2015 genomför Länsstyrelsen i samverkan med oss vid Sörmlands Naturbruk, skötsel- och naturvårdsåtgärder inom vårt reservat. Syftet är att återskapa ett öppnare landskap där bete av strandängar och skogsbete förstärks. Åtgärderna är en del av det EU-projekt som drivs på Nynäs, Life Coast Benefit.

Åtgärderna kommer att pågå under en 5-årsperiod och innebär åtgärder som gallring, röjning, stubbfräsning och avverkning. Mer information om projektet och karta över de områden som omfattas hittar du i beskrivningen här, eller gå in på www.lifecoastbenefit.se.

Om du har några frågor, kontakta oss gärna!

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hans Sandberg, 010-223 43 11, hans.sandberg@lansstyrelsen.se
Anna Ingvarsson, 010-223 42 96, anna.ingvarsson@lansstyrelsen.se
Stellan Gustavsson, 010-223 42 90, stellan.gustavsson@lansstyrelsen.se

Sörmlands Naturbruk
Lotta Lindberg-Thompson, 0155-26 48 01, ​lotta.lindberg-thompson@oknaskolan.se

Skogsförvaltare Nynäs naturreservat
John Wallin, 0150-165 25, John.wallin@skogssallskapet.se