Gryningsljus vid  dammluckan.

Upptäck!

Vandringsleder och strövområden

Ut på upptäcktsfärd!

I Nynäs naturreservat finns förutsättningarna för naturnära upplevelser.  

Markerade strövstigar leder dig raka vägen ut på allt från kortare promenader till en tremilavandring längs Sörmlandsleden. Packa gärna upp din matsäck vid ett rast bord eller gör upp en eld vid en grillplats.

En bra överblick över reservatet med strövstigar och leder får du i vår kartfolder som du kan hämta i t.ex. Butiken vid slottet. 
 

Några turförslag

Sörmlandsleden, en av Europas längsta natur- & kulturleder passerar igenom Nynäs naturreservat. Om du inte vill vandra alla dess ca 100 mil kan du förslagsvis välja någon av etapperna 51, 52, 53 eller 54 som alla ligger helt eller delvis inom reservatet. Genom anslutningssträckan 50:1 mellan Frillingmossen och sjön Björken bildas också en rundslinga som sammanlagt mäter ungefär 30 km. Möjlighet till övernattning finns bland annat i de enkla men mysiga Månbackenstugorna i reservatets nordvästra del. Se vidare information under logi. Etappbeskrivningar och detaljerade ledkartor kan du få genom föreningen Sörmlandsleden. Karta: Sörmlandsledens rundslinga i Nynäsreservatet
Länk till föreningen Sörmlandsledens hemsida: www.sormlandsleden.se

Bland de kortare rundslingor som finns på Nynäs kan till exempel rekommenderas en promenad längs Lövnäsudden vid Sandviksbadet (ca 1 km), Röstensleden straxt intill (ca 1,5 km) eller den spännande leden runt Furholmen (ca 2,5 km) där det också finns en anslutningsstig till fågeltornet vid Trobbofjärden. Utmed furholmenslingan kan du bland annat se resterna av gömmor för sjöflygplan från andra världskrigets dagar.
  

För dig som upptäcker Sverige på cykel

Näckrosleden och Sverigeleden är namnen på de två särskilda cykelleder som också passerar genom Nynäs. Sverigeleden är sammanlagt närmare 260 mil lång och dess huvudsträckning löper från Helsingborg i söder till Karesuando i norr. Näckrosleden är ca 70 mil lång och är dragen i en slinga runt Södermanland, med flera tvärgående etapper.

Mer information om dessa cykelleder kan du hitta via länkarna nedan

Näckrosleden
Sverigeleden