Mjölkkor på väg ut på bete.

Det som alltid 
sker men 
aldrig syns

I fähuset.

Från en grå vinter till en sprudlande sommarsäsong. En utställning om att vidga vyer och väcka engagemang. Fotografparet Bengt och Marie Håkanson skildrar ett verksamhetsår på Sörmlands Naturbruk. Sörmlands Naturbruk som är en del av Region Sörmland, driver Öknaskolans naturbruksutbildningar och förvaltar Nynäs slott och naturreservat.

Öknaskolan och Nynäs slott är tätt förbundna till varandra genom ett omfattande samarbete på många plan. Totalt arbetar ca 80 anställda med uppdraget att förvalta och sköta dessa värdefulla egendomar samt att visa vägen mot framtiden genom framsynt utbildningsverksamhet och attraktiva aktiviteter av olika slag - såväl för allmänheten som för yrkesfolk inom naturbruk, kultur och miljö.

Bengt och Marie har tillsammans följt ett verksamhetsår på Sörmlands Naturbruk. Här visas det som alltid sker men aldrig syns.

Fri entré.