top_hallbarthemma

Hållbart hemma

Hållbart hemma

I gamla Oxstallet vid Nynäs slott

En utställning om hur traditionell kunskap skapar nya möjligheter. Går det att ha lerväggar i ett badrum? Hur tillverkar jag själv mina köksredskap? Hur målar jag miljösmart?

Inspireras till att återbruka, plastbanta, slöjda och välja inredning som tär så litet som möjligt på jordens resurser.
Alltid fri entré.

Utställningen producerad av Sörmlands museum